Avrupa Birliği Onaylı Çiftlik Sertifikası Nedir?


Çiftliğimizin her sene Avrupa Birliği (AB) yetkilileri tarafından ziyaret edilerek, çiftliğimizin izlenebilirlik oranı, hayvan refahı, süt kalitesi, fiziki koşullar, çalışan refahı, üretim süreçleri, hijyen koşulları ve buna benzer 42 kriter üzerinde denetleme yaparak çiftliğimizin Avrupa Birliği standartlarında süt üretimi yapıp yapamadığımız kontrol edilmektedir.  Avrupa Birliği Onay sertifikasına sahip çiftliğimizin sütleri AB ülkelerine çiğ olarak ihraç edilebilme ve AB ülkelerinde çiğ olarak tüketilebilme, doğallık ve hijyen şartlarını yerine getirmiştir. Bu sertifika sayesinde Seven Çiftlik Sütü herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde çiğ olarak tüketilebilmektedir.